• 2018-12-13impt.  
  2018-12-12impt.  
  2018-12-12impt.  
  2018-12-11Inst.  
  2018-12-10impt.  
  2018-12-07impt.  
  2018-12-06impt.  
  2018-12-13impt.  
  2018-12-12impt.  
  2018-12-11Inst.  
  2018-12-07impt.  
  2018-12-06impt.  
  2018-11-29impt.  
  2018-11-28impt.  
  2018-12-03impt.  
  2018-10-31impt.  
  2018-10-26Inst.  
  2018-10-01impt.  
  2018-09-26Master  
  2018-06-27impt.  
  2018-05-30impt.  
  2018-12-10impt.  
  2018-06-25Dept.  
  2018-06-25impt.  
  2018-06-19Inst.  
  2018-06-11Dept.  
  2018-04-13impt.  
  2018-01-19Inst.  
  2018-11-26impt.  
  2018-11-08impt.  
  2018-10-30impt.  
  2018-08-27impt.  
  2018-07-19impt.  
  2018-07-19impt.  
  2018-04-17impt.  
  2018-11-27impt.  
  2018-10-22impt.  
  2018-10-03impt.  
  2018-08-22impt.  
  2018-08-22impt.  The applications for Dr. Chaw-Kwei...
  2018-04-10impt.  
  2017-11-10impt.  
  2018-12-12impt.  
  2018-10-04impt.  
  2018-07-13impt.  
  2018-06-19impt.  
  2018-06-07impt.  
  2018-05-15impt.  
  2018-03-19impt.  
 • IT News

     成大資工高宏宇團隊參加數據分析國際賽抱回亞軍 僅次於微軟團隊

     李家岩副教授獲科技部106年吳大猷先生紀念獎

     成大碩博士招生 首見人工智慧科技碩士學程

     資訊系校友新創公司完成A輪募資獲投500萬美元

     106級畢業專題展 學生別出新裁 備受矚目

     成大優質外籍學生三年半計畫 喜獲馬國數理資優首獎-陳聲發 資訊工程學系

     擴增實境秀 南女學生直呼新奇

     成大資訊所團隊「國際生物文獻自動探勘競賽」勇奪世界首獎

     成大資工系教授吳宗憲「情緒辨識研究」參賽奪金獎

     分析臉書按讚內容 比親友了解你